Qui som?

No hi ha una única esquerra. Hi ha moltes esquerres que comparteixen la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa, més equitativa i més solidària. Els camins són diversos, però cal arribar a un punt de trobada si volem que ens acabin conduint cap a la millora de les nostres vides.

Per això neix el Club Còrtum, per construir ponts i propiciar connexions, que només es poden crear des del diàleg.

Som un club de debat que es reuneix periòdicament per conversar amb un personatge rellevant sobre temes que van des del feminisme i el medi ambient, fins a l’ètica política i la corrupció. Estem totalment oberts, i qualsevol persona interessada en els temes que tractem està convidada.

Ens segueixes?

 

No hay una única izquierda, hay muchas izquierdas que comparten la voluntad de transformar la sociedad para hacerla más justa, más equitativa y más solidaria. Los caminos son diversos, pero es necesario llegar a un punto de encuentro si queremos que nos acaben conduciendo hacia la mejora de nuestras vidas.

Para esto nace el Club Còrtum, para construir puentes, y propiciar conexiones que sólo pueden crearse desde el diálogo.

Somos un club de debate que se reúne periódicamente para conversar con un personaje relevante sobre temas que van desde el feminismo y el medio ambiente, hasta la ética política y la corrupción. Estamos totalmente abiertos, y cualquier persona interesada en los temas que tratamos está invitada.

¿Nos sigues?

 

There is not only one left-wing movement, there are many of them sharing the desire to transform society to make it fairer, more equitable and more supportive. There is a diversity of paths, but a meeting point is necessary if we want them to end up driving towards an improvement in our lives.

Thats is why Club Cortum was created; to build bridges and to create meeting points, only possible through dialogue.

We are a debating society, regularly meeting to discuss issues going from feminism and the environment, to political ethics and corruption with a relevant personalities. We are totally open and anyone interested in the issues we deal with is invited.

Do you fancy following us?

Share